ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google

1

2

 
 
 
 
 

 

 

 

            
  เวทีวิชาการกรมอนามัย "ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก้ด้วยกฎหมายได้หรือไม่" (04/05/2559)
  สจร. ร่วมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์ (01/04/2559)
  Ready to Change (01/04/2559)
  การนำเสนอผลงานการจัดการความรู้ กระทรวงสาธารณสุข (03/02/2559)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมอนามัย” (27/10/2558)
  สจร.เข้ารับเกียรติบัตรสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (27/08/2558)
  สจร.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2557” (21/08/2558)
  ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับรางวัลการจัดการความรู้ สู่ปัญญา (17/08/2558)
  ผลการคัดเลือกผู้นำเสนอผลงาน "การจัดการความรู้ สู่ปัญญา" (20/07/2558)
  สจร.เข้าร่วมการสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สัญจร (30/06/2558)
อ่านทั้งหมด     

 

 
เกี่ยวกับกรม บริการประชาชน มัลติมีเดีย ติดต่อกรม หน่วยงาน
เกี่ยวกับกรมอนามัย
ผู้บริหารกรมอนามัย
กฎ / ระเบียบ / ประกาศ
CIO กรม
แจ้งเรื่องร้องเรียน
กระดานถาม - ตอบ
FAQ
ความรู้สุขภาพ
บริการอื่นๆ (e-Services)

ที่อยู่กรมอนามัย
ดูแผนที่บน Google Map
สายด่วนกรมอนามัย 0 2590 4000
หน่วยงานส่วนกลาง
หน่วยงานส่วนภูมิภาค
หน่วยงานอื่นๆ
Copyright 2014 Department of Health : Bureau of Technical and Knowledge Management
สำนักสร้างและจัดการความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 7 ชั้น 4 เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-4595-6 โทรสาร 0-2590-4597 
E-mail : anamai.km@gmail.com
Facebook : สำนักสร้างและจัดการความรู้ fanpage 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์